Ελατήρια επισκευής σπειρωμάτων

Ελατήρια επισκευής σπειρωμάτων σε κατηγορία M-MF-G εργαλεία συγκρατητής επισκευής σπειρωμάτων πνευματικά-απλά.

Επιδιορθωτές σπειρωμάτων του Οίκου AMECA.