Κώνοι και τσιμπίδια Γερμανικής προέλευσης ομοκεντρικότητας 0,002mm (2μικρά).

Κώνος ρεκτιφιαρισμένος ομοκεντρικότητας (2 μικρών) με επιλογή για καπάκι σύσφιξης τσιμπιδιού χωρίς εσωτερική ψύξη ή με καπάκι σύσφιξης τσιμπιδιού με εσωτερική ψύξη και δακτύλιο προστασίας του τσιμπιδιού και κώνου.

Ομοκεντρικότητα 2 μικρών για πλήρη αξιοποίηση του κοπτικού εργαλείου όπως και του υλικού προς κατεργασία.